Forside

Screen Shot 2015-04-03 at 12.21.48

På Frolands Verk kan du få et innblikk i et stykke historie fra Sørlandet. Frolands Verk var et viktig sted for Norge under perioden hvor vi var i union med Danmark. Det store Arendalsfeltet var fullt av malm, og det var det som skulle eksporteres ut av landet til andre land. Før verket kom på plass var det ikke særlig til industri eller produksjon i området, og de fleste drev med primærnæring som fiske, skogsdrift og gårdbruk.

Frolands Verk så viktig for Sørlandet

Det var et sted hvor det ikke var så mye skjedde i en målestokk sammenlignet med Oslo og Bergen, og derfor er Frolands Verk så viktig for Sørlandet. Det var starten på det som skulle være med å bygge lokalområdet. Her på verket kan du se hvordan de hadde det på den tiden, og trå inn i husene til de som arbeidet på verket. Vakre, verneverdige bygninger står der og venter. De har blitt restaurert i løpet av årene, men du vil fortsatt kunne se hvordan det så ut før i tiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>