Bygninger

Frolands Verk består i dag av mange bygninger, men det er ikke 200 bygninger som det var før i tiden. Nå har museet og hovedhuset blitt samlingspunktet for alle som vil komme å se hvordan det ser ut på verket. I dag finnes det flere hus med en spennende historie å fortelle. Det er stallen, hovedhuset, fjøset, bryggerhuset og kontoret.

Disse bygningene har blitt restaurert for å holde en moderne stand slik at det kan drives museumsdrift på området, men alle farger og materialer er på plass som det var for mange år siden. Alt ligger samlet litt lenger inn fra elven, og man kan se hvordan de forskjellige bygningene står i forhold til hverandre etter en hensikt.
På kontoret var det de lesekyndige som satt og gjorde regnskap og bestillinger. På stallen sto alle hestene som dro malm og trelast, og alt kan man se hvis man tar turen innom.

Hans Smidt og kona Magdalene Marie Clasen

Det var de tidligere eierne Hans Smidt og kona Magdalene Marie Clasen som fikk bygget hovedhuse på verket, og de bodde der fram til Hans døde i 1804. Nils Henrik Abel var også på besøk hos familien på verket en jul i 1828 hos Clasen, og det var etter dette Abel ble syk og døde tidlig året etter på denne gården. Hans rom står fortsatt som hans, og det blir kalt bukkerommet.

Det at verkseierne bodde på verket var på grunn av nærheten til arbeidsplassen og det ga god kontroll. De ble sett på som den høyeste klassen i området, selv om de drev med jernverk. Det ligger ingen dokumentasjon i bunn for dette huset, så vi vet ingenting om det. Når det ble satt opp eller om det har blitt gjort noe med. Det var nesten et krav for de høytstående eierne at huset skulle være av en viss størrelse, og det er sannsynlig at huset har blitt bygd på i ettertid.

I det store huset var det 2 store leiligheter i den første etasjen og det var her tjenestepikene bodde. De bodde romslig og var på en måte en del av familien og gjorde det forefallende arbeidet i hjemmet da ekteparet var opptatt med jernverket og deres barn